KOMUNIKAT – w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

Komunikat

INFORMACJA – 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

Zarządzenie Nr 3/2014

Informacja o wyniku prowadzonego postępowania – wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

Informacja o wyniku

 

Oferta na realizację zadania – wykonywanie czynności Asystenta rodziny

Oferta

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Umowa zlecenie

 

Komunikat dotyczący Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1769)

Informacja

Firma „Usługi Opiekuńcze” działająca na terenie Gminy Nowy Staw mająca podpisaną umowę z MOPS w Nowym Stawie na świadczenie usług opiekuńczych, wprowadza ulepszenie dla osób korzystających z tej formy wsparcia w
postaci systemu dwuzmianowego. Od stycznia 2010 roku świadczy usługi w godzinach od 8.00 do 22.00 w zależności od potrzeb podopiecznych.

Witamy

Witamy na nowej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie