Kategorie
Aktualności

Apel do mieszkańców w sprawie sytuacji epidemicznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 jak również ze zwiększeniem ilości chorych w powiecie malborskim niezbędne jest podjęcie coraz bardziej rygorystycznych środków zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowy Staw oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

W trosce o zdrowie Państwa i Państwa najbliższych zachęcam do ograniczenia wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nowym Stawie i proszę o załatwianie spraw urzędowych, jeśli jest to możliwe zdalnie i korzystanie z:

  1. drogi korespondencyjnej – umieszczanie dokumentów i wniosków w skrzynce zamykanej na klucz, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego korespondencje można wrzucać w godzinach pracy Urzędu;
  2. kontaktów telefonicznych: (55) 271 56 51 lub (55) 276 15 40 oraz faxu nr 55 276 15 40 ;
  3. elektronicznej platformy e-PUAP;
  4. poczty tradycyjnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
  5. poczty e-mail sekretariat@mops.nowystaw.pl
  6. elektronicznej bankowości przy płatności zobowiązań.Jednocześnie informuję, że w przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w Ośrodku należy umówić się wcześniej z danym pracownikiem telefonicznie.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Miejskiego zobowiązane są do zachowania wymaganych środków bezpieczeństwa tj. stosowania środka odkażającego (dezynfekującego) – dostępnego przy wejściu do budynku oraz do zakrywania ust i nosa.

Wykażmy się społeczną odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych. Bądźmy rozsądni, podejmujmy rozważne i przemyślane decyzje.

Dyrektor MOPS

Wioletta Pielak

Kategorie
Aktualności

Informacja o terminach przyjmowania wniosków

INFORMACJA

O TERMINACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

W WERSJI PAPIEROWEJ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY:

  • ZASIŁKI RODZINNE,
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,
  • ŚWIADCZENIE 300+
  • WNIOSKI NA OBECNY OKRES ZASIŁKOWY 500+ ( OBOWIĄZUJE DO 31.05.2021) .

PONIEDZIAŁEK – OD 8.00 DO 15.00

WTOREK – OD 8.00 DO 17.00

ŚRODA – DZIEŃ WEWNĘTRZNY (WNIOSKI NIE BĘDĄ

PRZYJMOWANE)

CZWARTEK – OD 8.00 DO 15.00

PIĄTEK – OD 8.00 DO 14.00

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ ZACHOWANIA ODSTĘPU

W POKOJU MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNA OSOBA OBSŁUGIWANA

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W POKOJU NR 2 ORAZ W OKIENKU MOPS.

Kategorie
Aktualności

Działania Zespołu Interdyscyplinarngo i Grup Roboczych w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Kategorie
Aktualności

Komunikat MOPS

Wypłata dla osób pobierających świadczenia pieniężne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego konronawirusem SARS -CoV-2, ograniczeniem kontaktów osobistych i zaleceniem płatności kartą bankomatową w trosce o Państwa zdrowie jak i pracowników Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie, oraz niedogodności związanych z realizacją tej wypłaty (ograniczona liczba osób przebywających w pomieszczeniach kasowych Banku) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie prosi osoby odbierające świadczenia wypłacane w gotówce do rąk w kasie Banku o niezwłoczne podanie numerów kont bankowych.
Korespondencję w tej sprawie można przekazać elektronicznie za pośrednictwem e-mail: sekretariat@mops.nowystaw.pl, przez platformę E-PUAP lub pocztą tradycyjną na adres ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrektor

MOPS w Nowym Stawie

Kategorie
Aktualności

Informacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje , iż w celu uzyskania wsparcia psychologicznego można skontaktować się bezpłatnie ze specjalistą pod numerem tel. 55/ 647 15 45 wew. 16

Kategorie
Aktualności

Komunikat MOPS – wydawanie żywności

Kategorie
Aktualności

Koronowirus – jak postępować w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem

Kategorie
Aktualności

Koronowirus – co musisz wiedzieć ?

Kategorie
Aktualności

Informacja głównego inspektora sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 

Kategorie
Aktualności

2 tura wydawania żywności