Mobilny i aktywny kapitał ludzki

Załączniki odnośnie projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa” znajdują się poniżej:

Rekrutacja uczestników do projektu

Informacja o projekcie