Pomoc żywnościowa

.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacje ogólne – czym jest pomoc żywnościowa

Cel programu, okres dystrybucji, kryteria kwalifikowalności, zasady przekazywania artykułów spożywczych

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19

PLAKAT nr1

Informacje MRPiPS (film informacyjny)

Efekty programu:

Informacja

Archiwalne dokumenty:

II tura wydawania żywności

Plakaty: