Pomoc żywnościowa

.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Pomoc w formie paczek żywnościowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej:

 

Cel programu, okres dystrybucji i kryteria kwalifikowalności

Zasady przekazywania artykułów spożywczych

Składanie skarg

Planowane szkolenia

 

PLAKAT nr1

PLAKAT nr2

Informacje MRPiPS (film informacyjny)

I tura wydawania żywności

Pomoc w formie paczek żywnościowych

 

Archiwalne dokumenty:

Informacja dot. pomocy żywnościowej

Informacja dot. terminów wydawania żywności.