Archiwum

INFORMACJA

           

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, iż jest realizatorem programu „Dobry Start” (300+).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego wnioski należy składać w tut. Ośrodku:

  • od dnia 01.07.2018 r. w formie elektronicznej,

  • od dnia 01.08.2018 r. w formie papierowej.

 

Ważne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie zawiadamia, iż informacje dotyczące przyznawania świadczeń z Programu „Dobry Start” przekazywane będą poprzez adres mailowy Ośrodka: sekretariat@mops

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski na ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+). Szczegóły dotyczące świadczenia znajdują się w zakładce „Świadczenie wychowawcze”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

17.08.2015 r. oraz 24.12.2015 r. dniami wolnymi od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ustala się dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 9/2015

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

iż V tura żywności wydawana będzie
w dniach:

15.05.2018 – godz. 1000-1200

16.05.2018 – godz. 1000-1200

17.05.2018 – godz. 1000-1200

18.05.2018 – godz. 1000-1200

w garażu przy ul. Bema 8

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

POPŻ

Ogłoszenie – wydawanie żywności

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OGŁOSZENIE

Jabłka w ramach mechanizmu „Dalsze kryzysowe wsparcie producentów owoców i warzyw” dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wydawane będą w dniach 08, 09, 12 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w pomieszczeniach przy ul. Bema 8.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Harmonogram wypłat 2017 r.

harmonogram2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbiórka DLA POGORZELCÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie organizuje zbiórkę artykułów gospodarstwa domowego, sprzęt AGD i RTV, środki czystości i higieny, oraz meble, ponieważ dwie rodziny w Świerkach w jednej chwili utraciły dorobek całego życia.

Osoby chętne do przekazania wymienionych artykułów proszone są o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 55 276 15 40

Potrzebna pomoc! (więcej szczegółów)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Dzień 2 stycznia 2018 roku zostaje wyznaczony dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników MOPS, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym, w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 roku.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 12/2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nowostawska strategiczna debata o kulturze w Galerii Żuławskiej

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na drugie z cyklu spotkań poświęconych procesowi tworzenia nowej strategi Miasta i Gminy Nowy Staw.

Tym razem spotkanie poświęcone będzie kulturze w kontekście strategicznych kierunków rozwoju naszego miasta i gminy.

„Nowostawska strategiczna debata o kulturze” odbędzie się 25 października o godz. 17.00 w Galerii Żuławskiej.”

Serdecznie zapraszamy do udziału !

szczegóły w załączniku

OGŁOSZENIE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nowy adres internetowy strony MOPS oraz adresy pocztowe

 

Informujemy, iż nowym adresem strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie jest adres: www.mops.nowystaw.pl

W związku z powyższym, od dnia 2 kwietnia 2013 r. dotychczasowe konta pocztowe również ulegną zmianie na: nazwa@mops

Od dnia 17 kwietnia 2013 r. stary adres strony (www.mops-nowystaw.pl) nie będzie aktywny.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wyniki naboru na Asystenta rodziny

Nowy Staw 29.06.2012

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 NA STANOWISKO

 ASYSTENTA RODZINY

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowym Stawie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Król zamieszkała w Malborku .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kierowała się zakresem wiedzy fachowej na stanowisku oraz posiadaniem wymaganych kwalifikacji i doświadczeniem zawodowym.

Komisja stwierdziła, iż kandydat spełnia wymagania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Nowym Stawie

Wioletta Pielak

Nowy Staw, dnia 27. 06.2012

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY

Informujemy,że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy wymagania formalne spełnili kandydaci:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Elżbieta Król Malbork
2 Aleksandra Samuel Malbork
3 Aleksandra Tarasek Trępnowy
4 Katarzyna Krzemińska Laski
5 Elżbieta Skrodzka Groblica
6 Iwona Matuszewska Malbork
7 Agnieszka Robak Malbork

 

Skład komisji:
Pielak Wioletta
Kroczka Grażyna
Sosińska Grażyna

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

asystent_rodziny_07.2012 (pdf)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informacja o wyniku postępowania – usługi pogrzebowe

>>informacja o wyniku postepowania usł. pogrzebowe (pdf)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu.

zapytanie ofertowe – usł. pogrz. II

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –