Przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie informuje, iż z dniem 02.12.2010 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działajacy przy MOPS.

O Gminnym Zespoly Interdysplinarnym:

Ważne telefony:

Linia pomocy osób pokrzywdzonych:

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie ul. Bema 1, pokój nr 6 w godz. 8.00 do 15.00