Statut ośrodka

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.