Kategorie
Aktualności

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Urząd Miejski w Nowym Stawie informuje, że Gmina Nowy Staw rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego  w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie gminy Nowy Staw, dlatego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o uzupełnienie „Ankiety potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia przez Gminę Nowy Staw do Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. Termin składania ankiet upływa w dniu 31 maja 2021r.

Szczegóły dotyczące programu oraz ankieta dostępne w poniższych załącznikach