Kategorie
Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID–19 proszę o załatwianie spraw urzędowych zdalnie i korzystanie z:

  1. drogi korespondencyjnej – umieszczanie dokumentów i wniosków w skrzynce zamykanej na klucz, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu – korespondencje można wrzucać w godzinach pracy Ośrodka;
  2. kontaktów telefonicznych: (55) 276 15 40 lub (55) 271 56 51 oraz faxu nr 55 276 15 40;
  3. elektronicznej platformy e-PUAP; /mopsnowystaw/skrytka
  4. poczty tradycyjnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
  5. poczty e-mail sekretariat@mops.nowystaw.pl
  6. elektronicznej bankowości przy płatności zobowiązań.

W przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w Ośrodku należy umówić się wcześniej z pracownikiem telefonicznie.

Sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19kwietnia 2021r. do dnia 22 kwietnia 2021r. oraz od dnia 26 kwietnia 2021r, do 29 kwietnia 2021r. będą załatwiane wyłącznie w godzinach od 7.30 do 14.30

23 kwietnia 2021r. oraz 30 kwietnia 2021r. w godzinach 7.30 do 14.00

Przypominam o zachowaniu środków bezpieczeństwa tj. stosowania środka dezynfekującego dłonie dostępnego przy wejściu do budynku oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

Dyrektor MOPS

Wioletta Pielak