Kategorie
Aktualności

Program „Wspieraj seniora”

Wspieraj Seniora

Gmina Nowy Staw w ramach programu może udzielić wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11 (czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-21:00)

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Zasady bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów:

1. Podczas pierwszego kontaktu telefonicznego z Seniorem w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik ośrodka pomocy społecznej podaje datę i godzinę, kiedy Senior kontaktował się z infolinią, będzie to dla Seniora zapewnieniem, o bezpiecznym połączeniu się z ośrodkiem.

2. Kolejnym krokiem będzie podanie telefoniczne przez pracownika ośrodka, imienia i nazwiska osoby, która będzie udzielała pomocy i o terminie kontaktu z Seniorem.