Kategorie
Aktualności

Apel do mieszkańców w sprawie sytuacji epidemicznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 jak również ze zwiększeniem ilości chorych w powiecie malborskim niezbędne jest podjęcie coraz bardziej rygorystycznych środków zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowy Staw oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

W trosce o zdrowie Państwa i Państwa najbliższych zachęcam do ograniczenia wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nowym Stawie i proszę o załatwianie spraw urzędowych, jeśli jest to możliwe zdalnie i korzystanie z:

  1. drogi korespondencyjnej – umieszczanie dokumentów i wniosków w skrzynce zamykanej na klucz, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego korespondencje można wrzucać w godzinach pracy Urzędu;
  2. kontaktów telefonicznych: (55) 271 56 51 lub (55) 276 15 40 oraz faxu nr 55 276 15 40 ;
  3. elektronicznej platformy e-PUAP;
  4. poczty tradycyjnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
  5. poczty e-mail sekretariat@mops.nowystaw.pl
  6. elektronicznej bankowości przy płatności zobowiązań.Jednocześnie informuję, że w przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w Ośrodku należy umówić się wcześniej z danym pracownikiem telefonicznie.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Miejskiego zobowiązane są do zachowania wymaganych środków bezpieczeństwa tj. stosowania środka odkażającego (dezynfekującego) – dostępnego przy wejściu do budynku oraz do zakrywania ust i nosa.

Wykażmy się społeczną odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych. Bądźmy rozsądni, podejmujmy rozważne i przemyślane decyzje.

Dyrektor MOPS

Wioletta Pielak