Kategorie
archiwum

Informacja o wyniku prowadzonego postępowania – wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

Informacja o wyniku

 

Kategorie
archiwum

Oferta na realizację zadania – wykonywanie czynności Asystenta rodziny

Oferta

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Umowa zlecenie