Kategorie
Aktualności

Nowy adres strony Biuletynu Informacji Publicznej

Odświeżony Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostępny jest
pod poniższym adresem internetowym:

https://bipmopsnowystaw.nv.pl/

Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie rekrutacji do drugiego etapu projektu pn:”Stawiamy na rodzinę-usługi społeczne w zakresie wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji E-Południe w Nowym Stawie”

Treść ogłoszenia, regulamin, ankieta oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załącznikach

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Stawu
Regulamin rekrutacji
Zal. 1 Formularz zgłoszeniowy
Zal. 2 ankieta rekrutacyjna

Kategorie
Aktualności

Ważne informacje ws. zmian w programie „Dobry Start” tzw. 300+

Od 1 lipca 2021r. realizacją programu zajmie się ZUS.
Kategorie
Aktualności

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Urząd Miejski w Nowym Stawie informuje, że Gmina Nowy Staw rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego  w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie gminy Nowy Staw, dlatego zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o uzupełnienie „Ankiety potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia przez Gminę Nowy Staw do Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. Termin składania ankiet upływa w dniu 31 maja 2021r.

Szczegóły dotyczące programu oraz ankieta dostępne w poniższych załącznikach

Kategorie
Aktualności

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

– ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

– dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Duży plakat promocyjny Narodowego Powszechnego Spisu Ludności
Kategorie
Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID–19 proszę o załatwianie spraw urzędowych zdalnie i korzystanie z:

 1. drogi korespondencyjnej – umieszczanie dokumentów i wniosków w skrzynce zamykanej na klucz, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu – korespondencje można wrzucać w godzinach pracy Ośrodka;
 2. kontaktów telefonicznych: (55) 276 15 40 lub (55) 271 56 51 oraz faxu nr 55 276 15 40;
 3. elektronicznej platformy e-PUAP; /mopsnowystaw/skrytka
 4. poczty tradycyjnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
 5. poczty e-mail sekretariat@mops.nowystaw.pl
 6. elektronicznej bankowości przy płatności zobowiązań.

W przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w Ośrodku należy umówić się wcześniej z pracownikiem telefonicznie.

Sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19kwietnia 2021r. do dnia 22 kwietnia 2021r. oraz od dnia 26 kwietnia 2021r, do 29 kwietnia 2021r. będą załatwiane wyłącznie w godzinach od 7.30 do 14.30

23 kwietnia 2021r. oraz 30 kwietnia 2021r. w godzinach 7.30 do 14.00

Przypominam o zachowaniu środków bezpieczeństwa tj. stosowania środka dezynfekującego dłonie dostępnego przy wejściu do budynku oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

Dyrektor MOPS

Wioletta Pielak

Kategorie
Aktualności

WNIOSKI NA 500 +

NA STARY I NOWY OKRES ZASIŁKOWY NALEŻY POBRAĆ ZE STOLIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KORYTARZU URZĘDU MIEJSKIEGO.

WYPEŁNIONE WNIOSKI NA 500 +

OD 1 KWIETNIA 2021r.

NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI USYTUOWANEJ PRZED WEJŚCIEM DO URZĘDU.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O PODANIU NUMERU TELEFONU NA WNIOSKU.

SPRAWY WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA MOŻNA KONSULTOWAĆ TELEFONICZNIE :

55 276 15 40

55 271 56 51

LUB OSOBIŚCIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TERMINU I GODZINY WIZYTY.

OD 1 KWIETNIA 2021r.

NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI USYTUOWANEJ PRZED WEJŚCIEM DO URZĘDU.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O PODANIU NUMERU TELEFONU NA WNIOSKU.

SPRAWY WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA MOŻNA KONSULTOWAĆ TELEFONICZNIE :

55 276 15 40

55 271 56 51

LUB OSOBIŚCIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TERMINU I GODZINY WIZYTY.

Kategorie
Aktualności

Rodzina 500 +

Kategorie
Aktualności

Harmonogram wypłat na rok 2021

Szczegółowy harmonogram wypłat na 2021 rok dostępny w formacie pdf w linku poniżej:

Kategorie
Aktualności

Zmiana godzin przyjmowania interesantów

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 jak również z potwierdzonymi przypadkami zachorowań wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie niezbędne jest podjęcie coraz bardziej rygorystycznych środków zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowy Staw oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

W trosce o zdrowie Państwa i Państwa najbliższych zachęcam do ograniczenia wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nowym Stawie i proszę o załatwianie spraw urzędowych, jeśli jest to możliwe zdalnie i korzystanie z:

 1. drogi korespondencyjnej – umieszczanie dokumentów i wniosków w skrzynce zamykanej na klucz, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego korespondencje można wrzucać w godzinach pracy Urzędu;
 2. kontaktów telefonicznych: (55) 271 56 51 lub (55) 276 15 40 oraz faxu nr 55 276 15 40 ;
 3. elektronicznej platformy e-PUAP;
 4. poczty tradycyjnej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
 5. poczty e-mail sekretariat@mops.nowystaw.pl
 6. elektronicznej bankowości przy płatności zobowiązań.Jednocześnie informuję, że w przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w Ośrodkunależy umówić się wcześniej z danym pracownikiem telefonicznie.

Sprawy w MOPS od dnia dzisiejszego do odwołania będą załatwiane w godzinach od 7.30 do 13.00

Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Miejskiego zobowiązane są do zachowania wymaganych środków bezpieczeństwa tj. stosowania środka odkażającego (dezynfekującego) – dostępnego przy wejściu do budynku oraz do zakrywania ust i nosa.

Wykażmy się społeczną odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych. Bądźmy rozsądni, podejmujmy rozważne i przemyślane decyzje.

Dyrektor MOPS

Wioletta Pielak