Nowy rozkład czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Zarządzenie Nr 6/2015, które ustala nowy tygodniowy rozkład czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie.

“Koszyk w mieście. Żuławskie miejsce spotkań”

Serdecznie zachęcamy do głosowania na projekt “Koszyk w mieście. Żuławskie miejsce spotkań”, który bierze udział w konkursie grantowym Fundacji WBK – Tu mieszkam, tu zmieniam.
Dzięki Państwa głosom Gmina Nowy Staw może otrzymać dodatkowe pieniądze na realizację tego ciekawego projektu.

O projekcie można przeczytać TUTAJ

Można głosować do 21 grudnia pod tym LINKIEM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania “Zakup paczek żywnościowych”

W związku z planowanym zakupem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie prosi o przedstawienie oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyniku

Karta Dużej Rodziny

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania oraz w odnośniku poniżej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

KOMUNIKAT – w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłku dla opiekunów

Komunikat

KOMUNIKAT – w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

Komunikat

INFORMACJA – 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

Zarządzenie Nr 3/2014

Informacja o wyniku prowadzonego postępowania – wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

Informacja o wyniku

 

Oferta na realizację zadania – wykonywanie czynności Asystenta rodziny

Oferta

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Umowa zlecenie

 

Komunikat dotyczący Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)